1 KONFERENCJA NA TEMAT NABOŻEŃSTWA

22 - 23 MAJA 2021 | ŁÓDŹ

Konferencja

Czytając Biblię i analizując historię planu zbawienia od raju aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa widzimy jak wielką rolę odgrywa wielbienie Boga, oddawanie mu czci i chwały oraz budowanie wspólnoty. Na przykładzie starotestamentalnej świątyni, ale również współczesnych doświadczeń i przeprowadzonych badań wiemy również, że nasze nabożeństwa są wielkim narzędziem misyjnym i świadectwem o Bogu i Kościele.

Wnioski i podsumowanie

Propozycje i sugestie przedstawione w tym dokumencie są przyzwoleniem na wprowadzanie zmian, ale nie są obligatoryjnymi zaleceniami. Każdy zbór powinien uwzględnić swoją specyfikę i swoje środowisko kulturowe.

>Pobierz<

Mówcy

Marek Rakowski

Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Mirosław Karauda

Przewodniczący Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Remigiusz Krok

dyrektor Sekretariatu Szkoły Sobotniej przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oraz Sekretarz Diecezji Wschodniej

Zbigniew Makarewicz

dyrektor Sekretariatu Misji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Ryszard Jankowski

przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Marek Micyk

dyrektor Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Daniel Kluska

dyrektor Sekretariatu Komunikacji i Mediów przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, redaktor stron Adwent.pl i Życiemasens.pl

Program

Sobota 22.05

 • 9:30
  Nabożeństwo
 • 17:00
  Rozpoczęcie
 • 17:15
  Sesja 1 - Idea i cel nabożeństwa / Marek Rakowski i Mirosław Karauda
 • 18:15
  Sesja 2 - Studium Biblii (Szkoła Sobotnia) narzędziem misyjnym / Remigiusz Krok
 • 19:15
  Zakończenie programu

Niedziela 23.05

 • 10:00
  Sesja 3 - Organizacja nabożeństwa / Zbigniew Makarewicz
 • 11:00
  Sesja 4 - Wygłaszanie kazań / Ryszard Jankowski
 • 12:00
  Sesja 5 - Język nabożeństwa i komunikacja / Marek Micyk
 • 13:00
  Sesja 6 - Media w nabożeństwie i nabożeństwo w mediach / Daniel Kluska
 • 14:00
  ZOOM - dyskusja [LINK]
 • 15:00
  Zakończenie Konferencji

Organizatorzy

Organizatorem Konferencji jest Zarząd
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

  https://www.facebook.com/Kosciol.Adwentystow.RP